Ιστορία
Προϊόντα
Εγκαταστάσεις
Βραβεία
Άλλα Προϊόντα

Golden Eleon

Η εταιρεία διαθέτει στην αγορά έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και απλό ελαιόλαδο.

Golden Eleon

Η εταιρεία διαθέτει στην αγορά έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και απλό ελαιόλαδο.

Golden Eleon

Το δίκτυο διανομής της Golden Eleon εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε χώρες του εξωτερικού. Συγκεκριμένα σε Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.ά..

Golden Eleon

Η εταιρεία ακολουθεί πιστά τα πρότυπα πιστοποίησης ISO 22000 και HAICAP.

Golden Eleon

Η Golden Eleon παράγει, επίσης, βιολογικό παρθένο ελαιόλαδο και πυρηνέλαιο ακολουθώντας πιστοποιημένες διαδικασίες.