Στοιχεία παραγωγού
Προϊόντα
Εγκαταστάσεις
Βραβεία
Τοποθεσία

Chripal

Η γκάμα των προϊόντων ξεπερνά τα 60 είδη σε βουτήματα. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο παραδοσιακός τρόπος παρασκευής των προϊόντων, βασισμένος σε επιλεγμένες και αγνές πρώτες ύλες, χωρίς πρόσθετα συντηρητικά.

Chripal

Η γκάμα των προϊόντων ξεπερνά τα 60 είδη σε βουτήματα. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο παραδοσιακός τρόπος παρασκευής των προϊόντων, βασισμένος σε επιλεγμένες και αγνές πρώτες ύλες, χωρίς πρόσθετα συντηρητικά.

  •  

Chripal

Η εταιρεία διαθέτει ελεγχόμενους και διαπιστευμένους χώρους παραγωγής με εξειδικευμένο προσωπικό και έχει δίκτυο διανομής στην Πελοπόννησος και στην Αττική.

Chripal

Η εταρείας ακολουθεί τους Κανόνες Υγιεινής της Ελληνικής και Διεθνούς Νομοθεσίας ενώ εφαρμόζει λεπτομερώς ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 22000/2005.

Chripal

Στα προϊόντα της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται τόσο γλυκά όσο και αλμυρά βουτήματα. Η βάση της ποικιλίας είναι τα παραδοσιακά βουτήματα.