Ιστορία
Προϊόντα
Εγκαταστάσεις
Βραβεία
Άλλα Προϊόντα

Πτηνοτροφική Νάξου

Η εταιρεία παράγει αυγά ελευθέρας βοσκής σε συσκευασία των έξι και αυγά ελευθέρας βοσκής σε συσκευασία των 30 τεμαχίων. Πάνω στη συσκευασία αναγράφεται η ημερομηνία ωοτοκίας, καθώς και η ημερομηνία ανάλωσης.

Πτηνοτροφική Νάξου

Η εταιρεία παράγει αυγά ελευθέρας βοσκής σε συσκευασία των έξι και αυγά ελευθέρας βοσκής σε συσκευασία των 30 τεμαχίων. Πάνω στη συσκευασία αναγράφεται η ημερομηνία ωοτοκίας, καθώς και η ημερομηνία ανάλωσης.

Πτηνοτροφική Νάξου

Η συσκευασία των προϊόντων πραγματοποιείται σε ιδιόκτητο ωοσκοπικό κέντρο στη Χώρα της Νάξου. Το δίκτυο διανομής εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα.

Πτηνοτροφική Νάξου

Η μονάδα είναι πιστοποιημένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως μονάδα ελευθέρας βοσκής. Παρακολουθείται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Νάξου και ο υπεύθυνος παραγωγής είναι Τεχνολόγος Γεωπονίας.

Πτηνοτροφική Νάξου

Στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών πτηνοτροφικών προϊόντων με ναυαρχίδα τα αυγά ελευθέρας βοσκής.