Ιστορία
Προϊόντα
Εγκαταστάσεις
Βραβεία
Άλλα Προϊόντα

Αγροτικός Συνεταιρισμός Περιφέρειας Κύμης

Ο Συνεταιρισμός παράγει ξερό σύκο Κύμης Π.Ο.Π. με τον παραδοσιακό τρόπο ξήρανσης, μοναδικό σε παγκόσμια κλίμακα. Η εμπορία σύκου με την παραγωγή του Συνεταιρισμού έχει φτάσει στο 80% στην εγχώρια αγορά και στο 20% στο εξωτερικό.

Αγροτικός Συνεταιρισμός Περιφέρειας Κύμης

Ο Συνεταιρισμός παράγει ξερό σύκο Κύμης Π.Ο.Π. με τον παραδοσιακό τρόπο ξήρανσης, μοναδικό σε παγκόσμια κλίμακα. Η εμπορία σύκου με την παραγωγή του Συνεταιρισμού έχει φτάσει στο 80% στην εγχώρια αγορά και στο 20% στο εξωτερικό.

Αγροτικός Συνεταιρισμός Περιφέρειας Κύμης

Τα ξερά σύκα Κύμης Π.Ο.Π. διανέμονται σε ολόκληρη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Εξάγονται δε στις ΗΠΑ και προτιμώνται στις χώρες όπου υπάρχουν Έλληνες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο και Αγγλία).

Αγροτικός Συνεταιρισμός Περιφέρειας Κύμης

Τα ξερά σύκα Κύμης είναι ένα προϊόν ΠΟΠ που έχει πιστοποιητικό απεντόμωσης και πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, έχει βραβευθεί σε φεστιβάλ παραδοσιακών προϊόντων στην πόλη Vezenobres της Γαλλίας τον Σεπτέμβριο του 2013.

Αγροτικός Συνεταιρισμός Περιφέρειας Κύμης

Στην προσπάθεια επέκτασης των δραστηριοτήτων του, ο Συνεταιρισμός παράγει παραπροϊόντα του Σύκου όπως την Πάστα Σύκου, το Συκοπάστελο Κύμης και το Πετιμέζι Σύκου.