Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Γαστρονομία: θεμέλιο του τουρισμού – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η γαστρονομία μπορεί να γίνει το ισχυρό χαρτί για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα, ήταν το συμπέρασμα του συνεδρίου «Τουρισμός και γαστρονομία, το επόμενο βήμα», που ολοκληρώνεται σήμερα στη Σαντορίνη.

Beta version