Πληροφορίες
Φωτογραφίες

22η DETROP

Θεσσαλονίκη 7-10 Μαρτίου 2013. Βραβεύσεις στην κατηγορία «Ελληνικό Πρωινό» & παρουσίαση του προγράμματος.